Sedacja wziewna przy użyciu mieszaniny
gazów podtlenku azotu i tlenu

Ta niezwykle przyjazna i bezpieczna metoda walki z lękiem i bólem, znalazła zastosowanie m.in. w stomatologii. Pomimo nowoczesnych metody bezbolesnych znieczuleń, część pacjentów po prostu odczuwa lęk przed leczniem stomatologicznym - szczególnie dotyczy to dzieci. Zmieniło się też znacząco zachowanie małych pacjentów. W dobie dobrobytu i braku czasu wychowujemy dzieci, które nie są w stanie radzić sobie ze strachem w gabinecie stomatologicznym. W momencie, kiedy należy pomóc pacjentowi tu i teraz brakuje czasu na zmiany w wychowaniu. Nagle okazało się, że walka z strachem przed leczeniem jest wyjątkowo istotna i często okazuje się niezbędna do podjęcia jakiegokolwiek leczenia.

Wskazania

Sytuacje kliniczne, w których zastosowanie sedacji przynosi najlepsze rezultaty:
 • Silny lęk przed jakimkolwiek leczeniem
 • Silny lęk przed ukłuciem zarówno u dzieci jak i u dorosłych
 • Silny odruch wymiotny
 • Nadpobudliwość nerwowa
 • Długie, monotonne lub szczególnie nieprzyjemne zabiegi chirurgiczne, protetyczne, wyciski szczęki u osób z silnym odruchem wymiotnym
 • Usuwanie złogów nazębnych
 • Otwieranie zęba ze zgorzelinowym rozpadem miazgi
 • Opracowywanie próchnicy początkowej
Stany chorobowe, w których wskazane jest użycie sedacji wziewnej jako metody z wyboru:
 • Astma - N2O nie powoduje podrażnienia układu oddechowego. Zmniejszenie stresu wpływa na obniżenie ryzyka ataku. W mieszance oddechowej podawanej pacjentowi znajduje się ok. 60% tlenu. Poprawia to sprawność oddychania i samopoczucie pacjenta
 • Padaczka - zmniejszenie stresu wpływa na zmniejszenie ryzyka ataku
 • Choroby serca - brak wyraźnego wpływu N2O na układ sercowo-naczyniowy. Pacjent otrzymuje zwiększone stężenie tlenu (ok. 60%). Wskazania pulsoksymetru pokazują wtedy ok. 100%. Więcej tlenu dociera do naczyń wieńcowych. Ponadto nie zwiększa się zapotrzebowanie na tlen z powodu braku stresu
 • Nadciśnienie krwi - Brak wpływu N2O na układ naczyniowy. Zmniejszenie lęku i stresu zabezpiecza przed nieoczekiwanym wzrostem ciśnienia krwi w czasie zabiegu
 • Hemofilia - dzięki użyciu N2O można w pewnych przypadkach uniknąć konieczności wykonywania ukłucia igłą

Skuteczność sedacji wziewnej - zależna jest od kilku czynników

 • Doświadczenie lekarza - im większe doświadczenie, tym więcej pacjentów udaje się mu skutecznie uspokoić.
 • Podatność pacjenta na podtlenek azotu - około 10% pacjentów jest niewrażliwa na działanie gazu rozweselającego.
 • Wcześniejsze doświadczenia pacjenta - im większy doznany wcześniej uraz, tym trudniej jest uspokoić pacjenta.
 • Wiek pacjenta - im młodsze dziecko, tym trudniej poddać sedacji ze względu na brak współpracy.
 • Konstytucja psychofizyczna pacjenta - pacjenci (zwłaszcza dzieci) obawiający się wszelkich czynności wykonywanych przez dentystę często nie zgadzają się na stosowanie również sedacji wziewnej.
 • Płeć - kobiety rzadziej zgadzają się na sedację wziewną, obawiając się utraty kontroli nad sobą.
 • Średnia skuteczność sedacji wziewnej, u pacjentów, którzy zgodzą się na jej zastosowanie - to ok. 80%.

Sedacja
Sedacja

Stosowanie sedacji nie jest wskazane w przypadku:

 • Przeziębienia, przerostu migdałków gardłowych - niedrożności górnych dróg oddechowych
 • I trymestru ciąży
 • Chorób psychicznych
 • Stwardnienie rozsianego, porfirii, miastenii gravis
 • Roztrzenia oskrzelowego, rozedmy płuc
 • Alkoholizmu
 • Braku współpracy pacjenta

Właściwości podtlenku azotu

Brak działania na naczynia obwodowe

Nie wywołuje zaburzeń rytmu serca

Nieznaczne zmniejszenie kurczliwości mięśnia sercowego

Brak wyraźnego wpływu na ośrodek oddechowy

Nie drażni śluzówki drzewa tchawiczo-oskrzelowego

Nie powoduje zwiotczenia mięśni

Nie gromadzi się w tkance tłuszczowej

Ulega bardzo szybkiej eliminacji przez płuca

Zwiększa siłę działania innych wziewnych środków anestetycznych

Zwiększa siłę działania kodeiny (uwaga na paracetamol z kodeiną)

N2O nie zwiększa siły działania lignokainy, ale sumuje się z działaniem przeciwbólowym

Cerec Omnicam

Umów się na wizytę u nas

Zapraszamy na wizytę w gabinecie. Możesz wygodnie umówić się korzystając z rejestracji online lub do nas zadzwonić.