pon-pt 800-2000
sobota 800-1400

- 22 - 301 02 24

- recepcja@dentis-stom.pl

- facebook/dentisstom

Spojrzenie 3D

Trójwymiarowy tomograf komputerowy (CBCT) najnowszej generacji to szerokie spektrum badań obrazowych: tomografia 3D, panomogram, cefalometria, zdjęcia zatok, projekcja stawów skroniowo-żuchwowych, zdjęcia skrzydłowo zgryzowe, zdjęcia fragmentaryczne. Oferujemy najwyższą rozdzielczość i minimalną dawkę promieniowana. Bezpieczeństwo pacjenta jest najważniejsze.

Badania RTG tylko na podstawie skierowania

CBCT - Tomografia komputerowa 3D

Niespotykane dotąd
możliwości diagnostyczne
w implantologii, chirurgii i ortodoncji

Więcej

Cefalometria

(telerentgenogram)

Podstawa planowania
i leczenia w ortodoncji.
Stosowana w protetyce
i chirurgii.

Więcej

Pantomogram

(zdjęcie panoramiczne)

Pantomogram to zdjęcie warstwowe pozwalające ocenić
stan uzębienia oraz liczne
struktury anatomiczne.

Więcej

RTG wewnątrzustne

(zdjęcie zębowe)

Zdjęcia zębowe, inaczej zwane zdjęciami punktowymi to podstawowe badanie w leczeniu stomatologicznym.

Więcej

Tomografia komputerowa 3D

(CBCT)

Trójwymiarowe komputerowe badania tomograficzne CBCT 3D ze względu najwyższą jakość zdjęć i niską dawkę RTG są ważnym narzędziem diagnostycznym w wielu specjalizacjach stomatologii.

Tomografia 3D to obecnie najnowocześniejsza światowa metoda wizualizacji struktur twardych twarzoczaszki z zastosowaniem wiązki promieniowania RTG o charakterze stożka. Wysoka jakość zdjęcia 3D pozwala wyeliminować błędy w stawianiu diagnozy, ocenić stopień zaawansowania zmian patologicznych łagodnych i złośliwych czy zmian pourazowych lub ciał obcych.

Zalety tomografii 3D:

  • nowa jakość w diagnostyce RTG
  • bardzo niska dawka promieniowania
  • funkcja planowania zabiegów implantologicznych
  • możliwość wybrania danego obszaru do prześwietlenia, szczęki lub żuchwy lub całej twarzoczaszki
  • szybkość wykonania zdjęcia

Dlatego też tomografia stożkowa CBCT znajduje wykorzystanie w periodontologii, chirurgii, ortodoncji, endodoncji, w diagnostyce chorób stawu skroniowo-żuchwowego i zatok przynosowych. Niezwykle istotne znaczenie odgrywa również w planowaniu i leczeniu implantologicznym, dając możliwość m.in. dokładnego pomiaru grubości kości i precyzyjnego zaplanowania lokalizacji implantów i ich doboru.


Cefalometria

(telerentgenogram)

Cefalometria to technika obrazowania RTG pozwalająca na dokładne odwzorowanie szczegółów i wymiarów części kostnych i miękkich twarzoczaszki. Jest podstawą do planowania i oceny skutków leczenia w ortodoncji.

Cefalometria – podstawą leczenia ortodontycznego

Cefalometria najczęściej w postaci zdjęć tzw. tele-bocznych (zdjęcie boczne części twarzowej czaszki) pozwala na dokładne odwzorowanie struktur kostnych i miękkich twarzoczaszki, ich wymiarów i wzajemnych relacji. Specjalna technika obrazowania użyciem cefalostatu pozwala na standaryzację zdjęć, a tym samym na szczegółową analizę stanu aktualnego, metodologiczne planowanie leczenia ortodontycznego, śledzenie kierunku zmian i ocenę jego wyników. W klinice Dentis posiadamy najnowszy sprzęt Cranex 3D oparty o cyfrowe techniki przetwarzania obrazu pozwala na uzyskanie zdjęć najwyższej jakości przy minimalizacji dawki promieniowania.

Cefalometria jest również wykorzystywana w chirurgii rekonstrukcyjnej w leczeniu ortodontyczno-chirurgicznym, w protetyce oraz coraz częściej w szeroko pojętej medycynie wieku rozwojowego.


Pantomogram

(zdjęcie panoramiczne)

Pantomografia to nowoczesna technika diagnostyczna stosowana we wszystkich dziadzinach stomatologii np. w implantologii, endodoncji, chirurgii stomatologicznej, ortodoncji, periodontologii i innych.

Pantomografia to technika diagnostyczna wykorzystująca zdjęcia warstwowe. Uwidocznienie zębów i części zębodołowych szczęki i żuchwy oraz struktur przyległych – stawu skroniowo-żuchwowego, a nawet kości twarzoczaszki – pozwala na precyzyjne zobrazowanie struktur i odwzorowanie stosunków anatomicznych i ewentualnych nieprawidłowości w celu zaplanowania i kontroli postępów leczenia w kluczowych obszarach stomatologii: implantologii, periodontologii, endodoncji, chirurgii stomatologicznej.

W klinice Dentis używamy najnowocześniejszy cyfrowy pantomograf firmy Sorodex. Zapewniamy szczegółowy obraz i najwyższą jakość zdjęć przy nastawieniu na bezpieczeństwo pacjenta poprzez minimalizację dawki promieniowania.


RTG Wewnątrzustne

(zdjęcie zębowe)

Zdjęcia rentgenowskie znacznie poprawiły skuteczność leczenia stomatologicznego.

Zdjęcia zębowe, inaczej zwane zdjęciami punktowymi to podstawowe badanie w leczeniu stomatologicznym. Dzięki wenątrzustnym zdjęciom punktowym stomatolog ocenia stan i ewentualne zmiany poszczególnych zębów i struktur sąsiadujących. Umożliwia to właściwą kontrolę postępów leczenia między innymi w stomatologii zachowawczej, leczeniu chorób przyzębia, endodoncji podczas planowania i procesu leczenia kanałowego.

W pracowni radiologi stomatologicznej Dentis jest to podstawowe narzędzie diagnostyczne. Dbając o jakość zdjęć i dobro pacjenta stosujemy sprawdzony niezawodny sprzęt firmy Planmeca oraz cyfrowe przetwarzanie obrazu firmy Digora. Pozwala to na zdecydowaną redukcję dawki przy zachowaniu najwyższej jakości zdjęcia. Wyniki badania dostępne są w postaci plików elektronicznych najczęściej dostarczane pacjentowi na płytach DVD.


RTG punktowe

30 zł

Pantomogram

90 zł

Cefalometria

80 zł

CBCT (szczęka + żuchwa)

280 zł

Szczęka lub żuchwa

160 zł

Zatoki

170 zł

Staw skroniowo-żuchwowy

220 zł

Wycinek

130 zł

Pojedynczy ząb

100 zł

Opis badania

85 zł